Acordul persoanei solicitate de a fi predată către autorităţile judiciare străine. Respingerea contestației ca inadmisibilă

22 feb. 2023
Vizualizari: 124
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (5) şi (6)
  • Legea nr. 302/2004: art. 109 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 110 alin. (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a)

Prin Sentința penală nr. 68/F din 11 aprilie 2020 a Curții de Apel București, secția II-a penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2020 s-a admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

S-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 30 martie 2020 de către autoritățile judiciare franceze pe numele persoanei solicitate A..

S-a dispus predarea, cu respectarea regulii specialității, a persoanei solicitate către autoritățile judiciare franceze.

S-a luat act de consimțământul persoanei solicitate la predare.

S-a luat act de faptul că persoana solicitată nu a renunțat la regula specialității.

În temeiul art. 114 alin. (1) raportat la art. 58 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus amânarea predării persoanei solicitate A. până la încetarea cauzelor care au determinat amânarea (înlăturarea restricțiilor de transport dintre România și Franța), dar nu mai mult de 3 luni.

În temeiul art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus arestarea persoanei solicitate A., în vederea predării către autoritățile judiciare franceze, pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data încetării motivelor pentru care s-a dispus amânarea predării.

În baza art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus emiterea mandatului de arestare, ce va fi pus în executare la data încetării motivelor pentru care s-a dispus amânarea predării, conform art. 109 alin. (3) din același act normativ.

Conform art. 113 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, s-a fixat termen pentru predare către autoritățile judiciare din Franța în 10 zile de la data încetării motivelor care au justificat predarea amânată.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 253 din 28 aprilie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată în baza actelor și lucrărilor de la dosar și în raport cu dispozițiile legale în materie, Înalta Curte constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 129 din Constituția României împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. În materie penală, căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pot fi exercitate în condițiile strict prevăzute de normele de procedură.

Conferința națională de insolvență

Analizând actele și lucrările dosarului, se constată că pe rolul Curții de Apel București, secția II-a penală a fost înregistrată sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, privind punerea în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare franceze la data de 30 martie 2020, față de cetățeanul român A., condamnat la 3 ani de închisoare, pedeapsă rămasă de executat 1 an, 6 luni și 22 zile de închisoare, conform sentinței emisă după audierea părților de către Tribunalul Corecțional din Lille la data de 6 noiembrie 2017, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, fapte săvârșite la Elbeuf, Le Havre, Rouen, în Franța și în România începând din 2013 până la 6 octombrie 2015.

Prima instanță a reținut că faptele pentru care se solicită predarea fac parte din categoria infracțiunilor pentru care nu este necesară verificarea îndeplinirii condiției dublei incriminări și că persoana solicitată și-a exprimat consimțământul de a fi predat autorităților judiciare franceze. Astfel, a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 30 martie 2020 de către autoritățile judiciare franceze pe numele persoanei solicitate A..

Drept urmare, prima instanță s-a pronunțat asupra executării mandatului european de arestare prin sentință, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 raportat la art. 104 alin. (5) și (6) din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În conformitate cu dispozițiile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, hotărârea prevăzută la art. 109 alin. (1) poate fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la pronunțare, cu excepția cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.

Examinând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că persoana solicitată A., cu ocazia audierii de către Curtea de Apel București, la data de 11 aprilie 2020, a declarat că este de acord să fie predată către autoritățile judiciare franceze, despre consimțământul acesteia întocmindu-se un proces-verbal aflat la dosarului de fond.

Așadar, potrivit art. 104 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, persoana solicitată a fost de acord cu predarea în vederea executării pedepsei închisorii dispuse de organele judiciare franceze și, pe cale de consecință, raportat la dispozițiile legale, hotărârea este definitivă.

Având în vedere dispozițiile legii fundamentale referitoare la mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești, precum și cele privind liberul acces la justiție, se constată că în C. proc. pen. sunt reglementate hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac ordinare care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor.

Recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) C. proc. pen., va respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 68/F din 11 aprilie 2020 a Curții de Apel București, secția II-a penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2020.

În temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură, va obliga contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură, onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea avocatului ales, în cuantum de 253 RON se suportă din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Acordul persoanei solicitate de a fi predată către autoritățile judiciare străine. Respingerea contestației ca inadmisibilă was last modified: februarie 21st, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.