Acordarea de măsuri compensatorii. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei (NCPC, L. nr. 165/2013)

21 oct. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 687

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 461/2019

NCPC: art. 133 pct. 2, art. 135 alin. (1); L. nr. 165/2013: la art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 33, art. 34, art. 35

Monitor Dosare

Înalta Curte, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 133 pct. 2 și art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., urmează a pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente.

1. Argumente de fapt și de drept relevante

Reclamanții A. și B. au depus, prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc C. și D., Notificarea nr. x din 19 iulie 2001, înregistrată sub nr. x/23.07.2001 la Primăria Municipiului Timișoara, solicitând restituirea în natură sau despăgubiri bănești, pentru imobilul situat în Timișoara str. x, confiscat în baza Sentinței penale nr. 703/1974 a Tribunalului București.

Prin Sentința civilă nr. 3271/PI/09.10.2008, pronunțată de Tribunalul Timiș, în Dosarul nr. x/2008, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 55/19.03.2009 a Curții de Apel Timișoara, și irevocabilă, prin Decizia civilă nr. 9262/12.11.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în același dosar, a fost admisă acțiunea reclamanților și s-a dispus restituirea în natură către reclamantul B. a apartamentului nr. x din imobilul situat în Timișoara str. x.

Conformându-se hotărârilor judecătorești, Primarul municipiului Timișoara a emis Dispoziția nr. 1869/07.08.2009 și a înaintat Dosarul administrativ nr. x, constituit în baza Notificării nr. x/19.07.2001 a Biroului Executorului Judecătoresc C. și D., către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în vederea acordării de măsuri compensatorii pentru apartamentele nr. x și nr. x1 din imobil.

Norma de competență aplicabilă raportului juridic litigios este Legea nr. 165/2013, ce conține dispoziții speciale, derogatorii de la dreptul comun, referitoare la competența teritorială și materială a instanțelor învestite cu soluționarea deciziilor emise de entitățile definite prin art. 3 din același act normativ.

Astfel, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România: „Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni”.

De asemenea, dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 prevăd că: „Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării”.

Alin. 2 al aceluiași articol prevede că:

„În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor”.

Noțiunea de „entitate” învestită de lege este explicitată la art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 165/2013, în sensul că are această semnificație Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, structură cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv și de stabilire a măsurilor reparatorii.

În cauză nu s-a emis decizie de către pârâta Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, cu toate că această entitate a fost învestită cu soluționarea Dosarului administrativ nr. x, transmis de către Primăria Timișoara, ca urmare a soluționării Notificării nr. x/19.07.2011, prin Dispoziția nr. 1869/07.08.2009.

Conferintele lunii noiembrie
”

Cum Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor are atribuții în aplicarea legii speciale, în temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 165/2003, raportat la dispozițiile art. 34 din aceeași lege, litigiul de față este de competența (teritorială și materială) a tribunalului, în a cărui circumscripție se află sediul acestei entități, învestită cu emiterea deciziei de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului București.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acordarea de măsuri compensatorii. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei (NCPC, L. nr. 165/2013) was last modified: octombrie 17th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter