Acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 – modificări (OMEEMA nr. 1730/2020)

21 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 334
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (OMEEMA) nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

(M. Of. nr. 248 din 25 martie 2020; cu modif. ult.)

 

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (OMEEMA) nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

(M. Of. nr. 419 din 20 mai 2020)

 

– modifică: art. 2 lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 9, anexele nr. 1-2.

 

În M. Of. nr. 419 din 20 mai 2020 a fost publicat OMEEMA nr. 1730/2020 pentru modificarea OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 

În continuare, vă prezentăm modificările aduse OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 2 lit. b) din OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (modificat prin OMEEMA nr. 1730/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, lit. b) prevedea:

„Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

(…)

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

(…)

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (modificat prin OMEEMA nr. 1730/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

(…)

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

(…)

b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3”.

 

Art. 9 din OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (modificat prin OMEEMA nr. 1730/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020”.

 

Anexele nr. 1-2 din OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (modificat prin OMEEMA nr. 1730/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 2-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 și vor avea următorul conținut:

„ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 791/2020)

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
CERTIFICAT PENTRU SITUAȚIE DE URGENȚĂ – TIP 2

pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau a veniturilor în luna martie, aprilie sau mai 2020, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor sau a veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020

Se acordă prezentul certificat operatorului economic …………………………………………, cu sediul social în …………………………………..,
având Nr. Reg. Comerțului/Nr. Autorizație de funcționare ………………………………………….., CUI/CIF ………………………………………………….., în baza solicitării realizate de către dl/dna ………………………………………, în calitate de reprezentant legal.
Serie/Nr. XXX/CSU/MEEMA/TIP2 ………………… Data eliberării xx/xx/xxxx

ANEXA nr. 2: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 791/2020)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………………., cetățean …………, născut/născută la data de ……………………………… în …………………………….., cu domiciliul în …………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………., seria ………………. nr. ………………………, eliberat/eliberată de ………………………………………………. la data de …………………………, CNP …………………………, adresă de e-mail ………………………………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., cu sediul social în …………………………………………………………………………………………………………, având CUI/CIF …………………………………, declar pe propria răspundere următoarele:

1.toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;

2.toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente;

3.îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU;

4.adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată;

5.optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

|_| TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;

|_| TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;

6.entitatea pe care o reprezint:

|_| nu este definită ca o organizație nonguvernamentală (ONG);

|_| este definită ca ONG care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform prevederilor titlului II “Impozit pe profit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

7.toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:

|_| subsemnatul, în calitate de reprezentant legal;

|_| domnul/doamna ………………………………………………………., născut/născută la data de ………………………………………………… în ………………………………………………………………, cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………., seria ………………………. nr. ………………………….., eliberat/eliberată de ……………………………………….. la data de …………………………………….., CNP ………………………………., în calitate de împuternicit.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 “Falsul în declarații” din Codul penal referitor la: “(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Data

…………………….

Semnătura solicitantului

…………………………………

ATENȚIE!

Toate câmpurile se completează obligatoriu!”.

Acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 – modificări (OMEEMA nr. 1730/2020) was last modified: mai 21st, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter