Acordare zile libere conform Legii nr. 19/2020

23 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
12.953 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 231/ 21 martie 2020)

Intrare în vigoare: 21 martie 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acorarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (M. Of. nr. 230/ 21 martie 2020)

Intrare în vigoare: 21 martie 2020

Prin OUG nr. 30/2020 se aduc o serie de modificări și completări Legii nr. 19/2020, iar prin HG nr 217/2020 au fost clarificate unele aspecte practice referitoare la aplicarea Legii nr. 19/2020.

1. Cadrul general

Legea nr. 19/2020 aprobă acordarea de zile libere, plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise temporar sau cursurile sunt suspendate, pentru părintele care asigură supravegherea copiilor ca urmare a:
– condițiilor meteorologice nefavorabile;
– situațiilor extreme stabilite de către autorități (ex: starea de urgență decretată începând cu data de 16 martie 2020).
Prevederile acestei legi se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat.

2. Condiții de acordare:

2.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, modiifcată și completată prin OUG nr. 30/2020, se pot acorda zile libere conform Legii nr. 19/2020 în următoarele condiții:
a) vârsta copiilor înscriși în unitățile de învățământ este de maxim 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități;
b) locul de muncă al părintelui nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
2.2. Prin părinte se înțelege:
a) părintele firesc;
b) adoptatorul;
c) persoana care are în încredințare copilul spre adopție;
d) persoane care are copilul sau în plasament ori tutelă;
e) persoana care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților (conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004);
f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă ntr-o unitate de învățământ).
2.3. În urma modificărilor aduse de OUG nr. 30/2020 beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020i și:
– părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat care a optat pentru acordarea indemnizației conform Legii nr. 448/2006 – dacă se suspendă activitatea serviciului de zi ca urmare a condițiior meteorologice nefavorabile sau situațiiloe extreme decretate de autorități
– părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată cu handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru plata indemnizației conform Legii nr. 448/2006 – dacă aceste persoane beneficiază de servici de zi , iar acestea s-au suspendat ca urmare a condițiior meteorologice nefavorabile sau situațiiloe extreme decretate de autorități.
2.4. Nu beneficiază de prevederile acestei legi persoanele de
mai sus care:
– se află în concediu pentru creșterea copilului;
– au optat pentru concediu fără plată ca urmare a nesolicitării de către celălat părinte a perioadei de minim o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului;
– se află în concediu pentru îngrujirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani;
– se află în concedu de odihnă sau concediu fără plată;
– au raporturile de muncă suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau soțul/soția se află în acest caz;
– celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate, venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit.

3. Modalitatea de acordare:

3.1. Indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 se acordă la cererea părintelui care va asigura supravegherea copilului, însoțită de:
(i) declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prin care se arată ca acesta nu a solicitat zile libere la locul său de muncă potrivit Legii nr. 19/2020 și nici nu se află în una din situațiile de la pct. I.3 de mai sus;
și
(ii) de copia certificatului de naștere al copilului.
3.2. Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (8 ore), dar nu poate depăși 75% pe zi din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru această indemnizație se calculează impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale.

Notă: câștigul salarial mediu brut este în prezent de 5.429 lei, iar salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 2.230 lei pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore/lună. Rezultă un câștig mediu brut pe zi de aproximativ 260 la care se aplică procentul de 75%.

4. Modalitatea de decontare a sumelor
4.1. Indemnizația se plătește din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului, urmând a fi decontată (rambursată) de către stat din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.
4.2. Potrivit OUG nr. 30/2020, angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizației nete încasată efectiv de părinte (impozitele și contribuțiile vor fi suportate din bugetul angajatorului).
4.3. Potrivit HG nr. 217/2020, pentru decontarea sumelor plătite în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul va depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Cererea va fi însoțită de:
– lista angajaților care au beneficiat de prevederile legii și suma acordată;
– copii de pe ștatele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților depusă conține persoanele care au îndeplinit condițiile pentru acordarea indemnizației;
– dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
4.4. Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și conține obligatoriu următoarele elemente: date de identificare ale angajatorului, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată, numărul angajaților care au beneficiat de aceste sume.
4.5. Documentele se transmit prin email la adresa electronică comunicată de AJOFM, în maxim 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

AJOFM va transmite în termen de 24 ore de la primirea documentelor numărul de înregistrare al solicitării. În cazul în care documentele nu se pot transmite prin email, se vor transmite prin orice mijloc de comunicare.
4.6. Decontarea sumelor se va face în 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

5. Alte prevederi
5.1. Personalul din sistemul național de apărare, din penitenciare, din unitățile sanitare publice și alte categorii stabilite prin ordine de ministru are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (dar nu mai mult de 75% pe zi din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat), corespunzător zilelor lucrtoare din perioada stării de urgență, dacă celălalt părinte nu a beneficiat de revederile Legii nr. 19/2020.
5.2. Pentru instituțiile și autoritățile publice, această indemnizație nu se ia în calcul la stabilirea limitei revăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 (referitoare la limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță).
5.3. Pentru acordarea de zile libere potrivit acestei legi, este necesar acordul angajatorului pentru:
– unitățile din sistemul energetic național
– unitățile operative de la sectoarele nucleare
– din unitățile cu foc continuu
– unitățile sanitare și de asistență socială
– unitățile de telecomunicații
– unitățile radioului și televiziunii publice
– unitățile din transporturile pe căile ferate
– unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

Acordare zile libere conform Legii nr. 19/2020 was last modified: mai 5th, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter