Achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016)

26 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2910

Despre

  • M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016
  • Legea nr. 99/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 99/2016
(M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Exceptări”)
Cap. III („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”)
Cap. IV („Modalitățile de atribuire”)
Cap. V („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”)
Cap. VI („Executarea contractului sectorial”)
Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Exceptări”)
Cap. III („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”)
Cap. IV („Modalitățile de atribuire”)
Cap. V („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”)
Cap. VI („Executarea contractului sectorial”)
Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. I stabilește obiectul, scopul și principiile achizițiilor sectoriale, sunt prevăzute, de asemenea, definiții le termenilor și expresiilor utilizate în lege, sunt reglementare și entitățile contractante, activitățile relevante, precum și domeniul de aplicare și achizițiile mixte.

Cap. II („Exceptări”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. II prevede exceptările aplicabile tuturor entităților contractante și excluderile specifice, achizițiile care includ aspecte de apărare și securitate, precum și situații speciale de contracte privind achiziții sectoriale.

Cap. III („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. III dispune asupra regulilor generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire, în ceea ce privește operatorii economici, contractele rezervate, confidențialitatea, regulile de evitare a conflictului de interese, precum și în ceea ce privește regulile aplicabile comunicărilor.

Cap. IV („Modalitățile de atribuire”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. IV prevede modalitățile de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale, respectiv procedurile de atribuire, precum și instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale.

Cap. V („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. V stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atribuire prin: consultarea pieței, împărțirea pe loturi, sunt prevăzute, de asemenea, și reguli de publicitate și transparență, modul de elaborare a documentației de atribuire, ofertele alternative, criteriile de calificare și selecție, necesitatea existenței documentului unic de achiziție european – E-Certis, criteriile de atribuire, cataloagele electronice, atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru. Mai sunt reglementate și ofertele care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări, modul de finalizare a procedurii de atribuire, informarea candidaților/ofertanților, precum și dispoziții privind dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire.

Cap. VI („Executarea contractului sectorial”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. VI dispune asupra modului de executare a contractului sectorial prin subcontractare, prin modificarea contractului sectorial/acordului-cadru, fiind prevăzute și cazuri specifice de încetare a contractului sectorial.

Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. VII prevede, printre altele, faptele care constituie contravenții, precum: atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)-c) și art. 154; încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2); încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6); încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 151-160, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire etc.

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 99/2016
 
Cap. VIII reglementează dispoziții tranzitorii și finale, precum faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă prevederile cap. VIII din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006; cu modif. și compl. ult.

 

Conferintele lunii noiembrie
”
Achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016) was last modified: mai 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter