Achiziții publice – modificări

20 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 899

Potrivit unui comunicat dat publicității, în ședința din data de 19 octombrie 2016, Guvernul a aprobat o serie de modificări și completări privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), asigurând astfel cadrul administrativ necesar îndeplinirii tuturor atribuțiilor agenției, ținând cont de volumul și complexitatea acțiunilor în derulare sau preconizate pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.

În acest sens, a fost modificată și completată H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și Anexa nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Guvernul suplimentează organigrama A.N.A.P. cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul. Decizia a fost luată având în vedere volumul și complexitatea activităților de implementare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, dar și cele 5 direcții de acțiune ale Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, care vizează:

1. Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive europene în legislația națională;
2. Coerența generală și eficiența cadrului instituțional;
3. Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice;
4. Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate;
5. Funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România.

În ceea ce privește organizarea A.N.A.P., actul normativ prevede fuzionarea structurii responsabile cu reglementarea în domeniul achizițiilor publice și înființarea Direcției Generale Politici Publice, Reglementare și Armonizare Legislativă, în cadrul căreia se organizează Direcția Politici Publice și Direcția reglementare și Armonizare Legislativă.

Activitatea de control va fi organizată la nivelul a două structuri distincte care să întreprindă numai demersurile necesare în funcție de momentul verificărilor. Potrivit actului normativ, activitatea A.N.A.P. este exercitată în continuare la nivel central și prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, cu precizarea că acestea vor fi organizate în subordinea Direcției Verificare Derulare Procedura de Atribuire.

Campanie Craciun UJmag 2020

Activitatea de verificare ulterior semnării contractelor de achiziție publică va integra și componenta de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale conform acordurilor de delegare semnate între autoritățile de management și A.N.A.P.

De asemenea, s-a decis dezvoltarea funcției de supervizare exercitată de agenție, printr-o monitorizare coerentă și sistematică a sistemului electronic de achiziții publice SEAP, pentru a evalua funcționarea și evoluția sistemului în timp și pentru a se stabili dacă obiectivele propuse au fost atinse. Actul normativ prevede, în acest scop, reorganizarea funcțiilor de monitorizare și supervizare, prin fuzionarea structurilor responsabile la nivelul A.N.A.P. cu implementarea și transpunerea acestor două funcții într-o singură structură – Direcția de Monitorizare și Supraveghere Sistem. Agenția Națională pentru Achiziții Publice va identifica autoritățile contractante cu probleme și va face publică informația prin intermediul unui raport anual.

Pentru mai multe informații, consultați sursa informației.

Achiziții publice – modificări was last modified: octombrie 20th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.