Acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Procedura de extrădare (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004)

21 oct. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 242

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 265/2019

L. nr. 302/2004: art. 4, art. 5, art. 7, art. 21, art. 22, art. 44, art. 52 alin. (3); NCP: art. 250 alin. (1) și (2), art. 360 alin. (1), (2) și (3); NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Înalta Curte constată că potrivit art. 5 din Legea nr. 302/2004 (republicată), dispozițiile cuprinse în Legea privind cooperarea judiciară internațională în materie penală constituie dreptul comun în materie pentru autoritățile judiciare române. De asemenea, conform art. 4, rezultă că Legea nr. 302/2004 completează instrumentele juridice internaționale la care România este parte în situațiile nereglementate.

Totodată, art. 7 din Legea nr. 302/2004 (republicată), statuează că în situația în care prin legea de cooperare judiciară internațională în materie penală nu se prevede altfel, cererile adresate autorităților române în domeniile reglementate se îndeplinesc, conform normelor române de drept procesual penal.

În cauză, la data de 25.06.2013, Procurorul General al Republicii Belarus a hotărât aplicarea față de numita A. a măsurii preventive a reținerii, având în vedere că aceasta se ascunde de investigație, are cetățenie străină, nu trăiește permanent în Republica Belarus și luând în considerare că este acuzată de infracțiuni deosebit de grave, aflându-se în libertate ea poate continua să se ascundă de organele de urmărire penală, să intervină în investigația primară a cauzei, să săvârșească infracțiuni.

La data de 18.10.2014 a fost anunțată căutarea sus-numitei, iar de la 10.03.2015 A. a fost dată în urmărire internațională cu scopul extrădării.

După identificarea și reținerea persoanei urmărite A., prin Ordonanța nr. 1/2019 din 08.01.2019, ora 13:00, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, emisă în Dosarul nr. x/2019, la data de 08.01.2019, a fost sesizată instanța cu luarea măsurii arestării provizorii, în caz de urgență, prev. de art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificată, și continuarea procedurii de extrădare.

Înalta Curte constă că, potrivit art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 în cauză sunt îndeplinite condițiile de extrădare ale numitei A.

De asemenea, nu a fost identificat niciun motiv de refuz al extrădării dintre cele obligatorii, prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004, sau facultative, prevăzute de art. 22 din Legea nr. 302/2004 și nici de art. 33 și art. 34 din aceeași lege, privind prescripția sau amnistia.

Înalta Curte, în acord cu instanța de fond, constată că în mod corect motivele invocate de către persoana extrădabilă (situația socială și familială, nevinovăția sa și faptul că se afla doar în tranzit în statul Belarus) nu se încadrează în motivele opționale de refuz prevăzute de art. 22 alin. (2) din Legea nr. 302/2004.

Astfel, în cadrul procedurii de extrădare nu poate fi analizat fondul cauzei, având în vedere motivele de refuz al extrădării, prevăzute expres la art. 21 și 22 din Legea nr. 302/2004, precum și dispozițiile art. 52 alin. (2) din același act normativ, potrivit cărora curtea de apel nu este competentă să se pronunțe asupra temeiniciei urmăririi sau condamnării pentru care autoritatea străină cere extrădarea, nici asupra oportunității extrădării. De asemenea, nerecunoașterea săvârșirii infracțiunilor care constituie obiectul cererii de extrădare, nu este un motiv de refuz al extrădării, prevăzut de Legea nr. 302/2004, aceasta fiind o chestiune care vizează fondul cauzei și asupra căreia autoritățile judiciare române, învestite exclusiv cu cererea de extrădare, nu se pot pronunța în niciun mod.

Înalta Curte reamintește că în cadrul acestei proceduri, reglementată printr-o lege specială, instanța de judecată, în calitate de autoritate judiciară, nu este abilitată să verifice apărările persoanei solicitate pe fondul cauzei, respectiv, dacă se face sau nu vinovată de comiterea unor fapte penale, după cum nu are nici competența să se pronunțe cu privire la temeinicia urmăririi penale efectuată de autoritatea judiciară emitentă sau cu privire la oportunitatea arestării persoanei solicitate astfel încât susținerea persoanei extrădabile, în sensul că nu a săvârșit fapta pentru care este acuzată nu poate fi analizată în acest cadru procesual.

Totodată în mod corect s-a constatat îndeplinită în cauză și condiția referitoare la dubla incriminare, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 302/2004.

Infracțiunile de care este acuzată persoana extrădabilă au corespondent în legea penală română, circumscriindu-se infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1), (2) și (3) C. pen., pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) și (2) C. pen., pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani.

În raport de acestea, se constată și îndeplinirea condiției referitoare la gravitatea pedepsei, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 302/2004, ținând seama că pedeapsa maximă prevăzută de legislația Republicii Belarus pentru faptele pentru care este urmărită persoana extrădabilă, este de 15 ani închisoare.

Totodată, se constată că nu există niciun motiv să creadă că viața sau libertatea persoanei extrădabile ar fi pusă în pericol în statul solicitant sau că va fi supusă torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Republica Belarus a oferit garanții privind asigurarea dreptului la un proces echitabil, iar persoana extrădabilă nu a dovedit în niciun fel că situația sa concretă ar duce la o nerespectare a garanțiilor dreptului la un proces echitabil.

Nu există motive pentru a considera că persoana extrădabilă va fi judecată în Republica Belarus de o instanță de judecată care nu asigură garanțiile fundamentale de procedură și de protecție a drepturilor la apărare.

În aceste condiții, Înalta Curte constată că sentința contestată este legală și temeinică, în cauză fiind îndeplinite condițiile pentru extrădare prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă A. împotriva Sentinței penale nr. 26/FCJI din 12 aprilie 2019 a Curții de Apel Iași – CCJI, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen.

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatoarea persoană extrădabilă la plata sumei de 200 RON cheltuieli judiciare către stat.

Conform delegației pentru asistență juridică obligatorie nr. 6733/25.04.2019 (seria EP) aflată la fila x, onorariul stabilit de către Baroul București este de 2.102 RON, însă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Public și Uniunea Națională a Barourilor din România la data de 14.02.2019, onorariul pentru prestarea serviciilor de asistență judiciară în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală este de 1.012 RON pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare.

Având în vedere cele anterior enunțate, în temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatoarea persoană extrădabilă, în sumă de 1012 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Procedura de extrădare (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: octombrie 17th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter