Detalii privind examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri – promoția 2015

29 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2704

Despre

  • Disciplinele de examen
  • Comisiile
  • Perioada desfășurării examenului: 23 noiembrie - 8 decembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 942/2015, Plenul CSM a aprobat componența comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor la examenul de absolvire a SNG – promoția 2015, a făcut publice disciplinele la care se va susține examenul pentru grefierii de instanțe și grefierii de parchete și a publicat detalii privind examenul de absolvire.

În ceea ce privește disciplinele la care se susține examenul de absolvire, dispozițiile art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a SNG, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevăd următoarele:

La absolvirea Școlii, cursanții susțin un examen care constă preponderent în probe practice. Disciplinele la care se susține examenul de absolvire sau la care cursanții sunt evaluați pe parcursul anului, precum și modalitățile de evaluare sunt stabilite de către consiliul de conducere al Școlii”.

Diferențierea instanțe-parchete

Având în vedere că în anul școlar 2015 pregătirea cursanților SNG s-a realizat în mod diferențiat pentru grefierii de instanțe, respectiv grefierii de parchete (planul de învățământ fiind, de asemenea, aprobat distinct), disciplinele la care se va susține examenul de absolvire au fost stabilite diferențiat, luându-se în considerare importanța și ponderea acestora în cuprinsul planului de învățământ.

Cu privire la data organizării examenului de absolvire, astfel cum rezultă din structura anului școlar 2015, examenul de absolvire este programat a se desfășura în perioada 23 noiembrie – 8 decembrie 2015.

Disciplinele de examen

Astfel, potrivit Hotărârii nr. 33/2015 a Consiliului de conducere al SNG:

1. Pentru grupele de grefieri pentru instanțe, examenul de absolvire se va susține la disciplinele:

– procedură civilă – judecata în procesul civil;
– procedură penală – judecata în procesul penal;
– tehnoredactare (dactilografie și informatică aplicată).

2. Pentru grupele de grefieri pentru parchete, examenul de absolvire se va susține la disciplinele:
– urmărire penală;
– registratură, grefă și arhivă;
– tehnoredactare (dactilografic și informatică aplicată).

Comisiile

În ceea ce privește comisiile pentru examenul de absolvire, constituirea comisiei de examinare se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (1) din Regulament, potrivit cărora „examenul se susține în fața unei comisii numite prin Hotărâre a CSM, la propunerea consiliului de conducere al Școlii, formată din formatori din departamentul formării profesionale inițiale pentru fiecare disciplină de examen”.

Conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Regulament, „recorectarea lucrărilor pentru care s-au formulat contestații se face de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din formatori din departamentul de formare profesională inițială, numită de CSM, în aceleași condiții ca și comisia de examinare”.

Potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Regulament, pot fi contestate notele obținute la examenele finale, cu excepția celor de la dactilografie (tehnoredactare).

Propunerile nominale privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de conducere al SNG nr. 43/2015.

Examinând propunerile înaintate de Consiliul de conducere al SNG, în raport de dispozițiile care reglementează constituirea comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor, Plenul constată că toate persoanele propuse să facă parte din comisii au calitatea de formatori din departamentul formării profesionale inițiale al SNG. De asemenea, au fost constituite comisii separate de examinare (elaborare subiecte) și de soluționare a contestațiilor la disciplinele procedură civilă – judecata în procesul civil și procedură penală – judecata în procesul penal (pentru grupele de grefieri pentru instanțe) și la disciplinele urmărire penală și registratură, grefă și arhivă (pentru grupele de grefieri de la parchete).

Pentru disciplina tehnoredactare a fost constituită o singură comisie de examinare atât pentru grupele de grefieri pentru instanțe, cât și pentru grupele de grefieri de la parchete.

În componența comisiei de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor sunt propuși, pentru fiecare disciplină, câte doi membri și un membru supleant, pentru grupele de grefieri pentru instanțe, respectiv un membru și un membru supleant, pentru grupele de grefieri pentru parchete, iar la disciplina tehnoredactare (constituită pentru toate grupele de cursanți) sunt propuși cinci membri și trei membri supleanți, ținând scama și de faptul că Regulamentul nu impune un număr al membrilor comisiilor.

Totodată, Plenul constată că au fost formulate propuneri referitor la președinții comisiilor, respectiv:

• comisia de examinare (pentru toate disciplinele) – doamna procuror Lavinia Ionescu, formator al SNG;
• comisia de soluționare a contestațiilor (pentru toate disciplinele) – doamna Luminița Cristina Stoica, judecător la Curtea de Apel București, formator al SNG.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Pentru mai multe detalii, precum componența comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor, consultați sursa informației, Hotărârea Plenului nr. 942/2015 publicată de CSM (www.csm1909.ro).

Detalii privind examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri – promoția 2015 was last modified: septembrie 29th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter