Abrogarea Ordinului nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 (OPONPCSB nr. 2/2022)

17 ian. 2022
Vizualizari: 172

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

 

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021)

 

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 2/2022 pentru abrogarea OPONPCSB nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 43 din 14 ianuarie 2022)

abrogare

 

În M. Of. nr. 43 din 14 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 2/2022 pentru abrogarea OPONPCSB nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, în temeiul:

– prevederilor art. 19 alin. (71) și (72) și ale art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

se abrogă OPONPCSB nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Art. 1-5 și anexa (abrogate):

Art. 1

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Obligația de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3

Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;

c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:

– în rubrica „Subiect”: „Informare neconcordanțe beneficiar real”;

– în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;

– în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);

– semnătura electronică a emitentului.

Art. 4

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Anexă: Informare referitoare la neconcordanțele privind beneficiarul real, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Abrogarea Ordinului nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 (OPONPCSB nr. 2/2022) was last modified: ianuarie 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.