7 posturi de consilier juridic la Primăria Sectorului 5, Bucureşti

4 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2045

Conform anunțului publicat în data de 18 decembrie 2017, Primăria Sectorului 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante. Au fost scoase la concurs 7 posturi de consilier juridic, lista posturilor vacante, fiind următoarea:

Direcția de contencios și evidență contravenții – Serviciul Contencios Administrativ:

consilier juridic clasa I, grad profesional debutant (5 posturi): vechime 0 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, studii juridice.

Birou îndrumare juridică și Evidența Contravențiilor:

consilier juridic clasa I, grad profesional superior: vechime 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalență, studii juridice.

consilier juridic clasa I, grad profesional principal: vechime 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, studii juridice.

Campanie Craciun UJmag 2020

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 25 ianuarie 2018: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
– 6 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
– cazierul judiciar;
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Sectorului 5, din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, telefon 021/314.43.18, interior 1106, e-mail: [email protected]

Sursa informației

 

7 posturi de consilier juridic la Primăria Sectorului 5, București was last modified: ianuarie 4th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter