Astăzi, în ședința de Guvern: completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și alte proiecte de acte normative

5 sept. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 464

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
5 septembrie 2018Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
– Proiectul de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 iunie 2018 și la Paris la 9 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea pct. 42 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1470/2007
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
– Proiectul de Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAȘOV – EFACEC” din domeniul public al orașului Mioveni și administrarea Consiliului Local al Orașului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A.
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Sibiu, Bihor, Galați, Bacău și Brașov în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul București, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipnița și pentru actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol aferentă organizării și desfășurării în România a Reuniunii anuale a șefilor echipelor internaționale de căutare-salvare „INSARAG Team Leaders Meeting” și a activităților conexe, care se va desfășura la București, în perioada 16-21 septembrie 2018
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acțiunii de protocol și a altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările din jurul Mării Negre – BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018
– Proiectul de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 „Sistem integrat de management al deșeurilor în Iași, Satu Mare și Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ibănești, județul Mureș
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gilău, județul Cluj
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Puncte de vedere– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 18 inițiative legislative parlamentare

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 5 septembrie 2018 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv;

– Proiectul de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online
Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România;

– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 iunie 2018 și la Paris la 9 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea pct. 42 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1470/2007;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia);

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză;

– Proiectul de Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAȘOV – EFACEC” din domeniul public al orașului Mioveni și administrarea Consiliului Local al Orașului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A.;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”;

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Sibiu, Bihor, Galați, Bacău și Brașov în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul București, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipnița și pentru actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol aferentă organizării și desfășurării în România a Reuniunii anuale a șefilor echipelor internaționale de căutare-salvare „INSARAG Team Leaders Meeting” și a activităților conexe, care se va desfășura la București, în perioada 16-21 septembrie 2018;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acțiunii de protocol și a altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările din jurul Mării Negre – BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018;

– Proiectul de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 „Sistem integrat de management al deșeurilor în Iași, Satu Mare și Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ibănești, județul Mureș;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gilău, județul Cluj;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

 

Puncte de vedere

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 18 inițiative legislative parlamentare.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și alte proiecte de acte normative was last modified: septembrie 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter