4 posturi de consilier juridic la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

4 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2255

Conform unui anunț din data de 19 decembrie 2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, din cadrul Direcției Juridice și Relația cu Parlamentul, după cum urmează:

Serviciul Contencios – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;
Serviciul Contencios – consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant;
Compartimentul Relația cu Parlamentul – consilier, clasa I, grad profesional asistent;
Serviciul Avizare – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt următoarele:

Serviciul Contencios – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:

Campanie Craciun UJmag 2020

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
– minimum 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Serviciul Contencios – consilier juridic, clasa I. grad profesional debutant:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
– 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Compartimentul Relația cu Parlamentul – consilier, clasa I, grad profesional asistent:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Serviciul Avizare – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 18 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 și se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din București, din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, etaj I, camera 118, telefon 021/20.25.319.

Sursa informației

4 posturi de consilier juridic la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat was last modified: ianuarie 4th, 2018 by Universul Juridic
Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter