Modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război și alte acte normative (adoptate de Guvern)

30 apr. 2015
Vizualizari: 1483

Despre

  • Ședință de Guvern
  • 29 aprilie 2015

Ședința de GuvernActele normative aflate pe ordinea de ziSumar
29 aprilie 2015Proiecte de legi– ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe– completarea O.U.G. nr. 115/2011
Ordonanțe de urgență– modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 și a Legii nr. 49/1991
Hotărâri– modificarea anexei la H.G. nr. 299/2014, anexei la H.G. nr. 174/2010, H.G. nr. 864/2014, anexei la anexei nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 etc.
– aprobarea bugetului de venituri al unor instituții

Potrivit informației de presă publicată pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 29 aprilie 2015, Guvernul a adoptat mai multe acte normative privind ratificarea unui acord, privind modificarea și completarea unor reglementări deja existente.

 

Proiecte de lege

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București, la 6 octombrie 2014;

– Proiectul de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rep. M. Of. nr. 783 din 28 octombrie 2002) și pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (M. Of. nr. 162 din 1 august 1991; cu modif. ult.).

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea Anexei la H.G. nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (M. Of. nr. 289 din 18 aprilie 2014);

– Hotărârea pentru modificarea anexei la H.G. nr. 174/2010 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de mic trafic de frontier (M. Of. nr. 170 din 16 martie 2010);

– Hotărârea privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

– Hotărârea privind declasificarea unor informații emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar din perioada 1957-1962;

– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna mai a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea unor acte normative;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale București – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică (M. Of. nr. 754 din 16 octombrie 2014)”;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– Hotărârea pentru completarea art. 3 din H.G. nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 (M. Of. nr. 537 din 18 iulie 2014; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea privind schimbarea regimului juridic a unei părți dintr-un imobil, constituită din construcții și amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistrița, județul Bistrița Năsăud și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

– Hotărârea privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, județul Satu Mare;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare (M. Of. nr. 162 din 16 martie 2009);

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (M. Of. nr. 75 din 28 ianuarie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (M. Of. nr. 967 din 30 decembrie 2014).

 

Pentru a vedea mai multe detalii privind actele normative adoptate în ședința de Guvern din 29 aprilie 2015 vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.