Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și alte proiecte de acte normative

28 iun. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1109
Ședința de GuvernActele normativeSumar
28 iunie 2018Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
– Proiectul de Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 și intrat în vigoare la 5 iunie 2011
– Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
– Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
– Proiectul de Hotărâre privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2671, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare și pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464 + 687,09 – km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”
– Proiectul de Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos – județul Alba
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot – județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria – județul Hunedoara
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – Simeria”
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.G. nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106 + 650 – km 142 + 250”
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
– Proiectul de Hotărâre privind rechemarea/numirea unor consuli generali
Puncte de vedere– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 inițiative legislative parlamentare

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 28 iunie 2018 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– Proiectul de Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

 

Proiecte de lege

– Proiectul de Lege pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 și intrat în vigoare la 5 iunie 2011;

– Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

– Proiectul de Lege privind societățile mutuale de asigurare.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare;

– Proiectul de Hotărâre privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș;

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2671, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare și pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464 + 687,09 – km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”;

– Proiectul de Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos – județul Alba;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot – județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria – județul Hunedoara;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – Simeria”;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.G. nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106 + 650 – km 142 + 250”;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază;

– Proiectul de Hotărâre privind rechemarea/numirea unor consuli generali.

 

Puncte de vedere

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 inițiative legislative parlamentare.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și alte proiecte de acte normative was last modified: iunie 28th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.