Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice și alte proiecte de acte normative

24 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 581

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
24 mai 2018Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice aprobate prin H.G. nr. 225/2014
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale și modalitatea de desfășurare a activității acesteia
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „CULTURĂ”
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor din domeniul transportului feroviar
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000 – 44+130, km 51+041 – 109+905”
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și Municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea Anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
– Proiectul de Hotărâre privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Proiectul de Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Puncte de vedere– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 inițiative legislative parlamentare

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 24 mai 2018 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

 

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

 

Proiecte de lege

 

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

 

Proiecte de hotărâri

 

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice aprobate prin H.G. nr. 225/2014;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale și modalitatea de desfășurare a activității acesteia;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „CULTURĂ”;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017;

– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor din domeniul transportului feroviar;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000 – 44+130, km 51+041 – 109+905”;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și Municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea Anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

– Proiectul de Hotărâre privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Proiectul de Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Puncte de vedere

 

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 inițiative legislative parlamentare.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice și alte proiecte de acte normative was last modified: mai 24th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter