Revista Universul Juridic

 • Susțineri în legătură cu aplicarea eronată a dispoziţiilor privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi prorogarea unor termene fără a lua în considerare reglementările privind procedurile de prevenire a insolvenţei. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Dispunerea măsurii arestării provizorii în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităţilor judiciare străine. Contestație respinsă ca fiind nefondată

 • Completarea motivelor de recurs depuse de recurent cu depăşirea termenului prevăzut de dispoziţiile legii. Constatarea nulității recursului declarat

 • Specializarea multidisciplinară a judecătorilor – garanţie a dreptului la un proces echitabil

 • Obligarea la tratament medical, ulterior dispunerii unei soluții de clasare. Necesitatea existenței unei calități procesuale în cauză, de suspect sau inculpat

 • Considerații referitoare la modificările recente aduse Codului Muncii prin O.U.G. nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă și pentru completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2021

 • Premoniţia

 • MPR Partners: Proiectul de la Ovidiu, un pas înainte

 • O.G. nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier – modificări (Legea nr. 137/2024)

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – modificări (Legea nr. 136/2024)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice