Revista Universul Juridic

 • Asistenţa medicală transfrontalieră. Rambursarea costului unui tratament medical efectuat în străinătate, fără autorizare prealabilă

 • Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorităţii şi a puterii în dreptul privat

 • Distribuția bunurilor către creditori în contul creanţei în procedura insolvenţei

 • Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluţiunii

 • Contribuția Papei Ioan Paul al II-lea la consolidarea statului de drept: Intervenții în favoarea libertăţii religioase până în anul 1989

 • Acţiune având ca obiect anularea procesului-verbal încheiat de către inspectorii antifraudă prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă, temporară, nu constituie detaşare. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii şi respingerea acţiunii ca inadmisibilă

 • Cerere de liberare condiţionată din executarea pedepsei cu închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Opţiunea între jurisdicţia penală şi cea civilă. O (dez)iluzie?

 • Drept civil vs. Contabilitate. Sau despre cum (nu) operează compensaţia legală în cazul persoanelor juridice

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice