Revista Universul Juridic

  • Procedura de regularizare a cererii de recurs şi de comunicare a actelor de procedură între părţi. Cererea de renunţare la judecarea căii extraordinare de atac deja exercitate

  • Pavel, Mărgărit și Asociații. Cum poate un investitor din China să înființeze o societate comercială în România?

  • Cerere de revizuire. Descoperirea faptelor sau împrejurărilor ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii de condamnare pronunţate în cauză

  • INM, ales ca membru în Comitetul de Pilotaj EJTN (7-8 iunie 2022)

  • [UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 8 iunie 2022

  • Stabilirea instanței de executare. Pronunţarea încheierii de încuviinţare a executării silite

  • INM. Seminarul cu tema „Combaterea corupției și a criminalității financiare” programat în perioada 16-17 iunie a fost amânat

  • MF. Proiect: O.U.G pentru completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

  • [UPDATE: Ordinea de zi soluționată] CSM. Ședința Secţiei pentru judecători în materie disciplinară din 8 iunie 2022

  • Răspunderea intermediarilor pe internet pentru încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală comise de terții utilizatori ai platformelor online