Revista Universul Juridic

 • UBB. Studenții se vor putea întoarce fizic la cursuri din toamnă, cu respectarea anumitor condiții impuse de pandemia de Covid-19

 • Examenul legăturii excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate cu soluţionarea cauzei. Recurs respins ca nefondat (NCP, NCPP, VCP, L. nr. 47/1992)

 • Ministerul Justiției. Propunere de reformare a Registrului Asociațiilor și Fundațiilor, precum și a procedurilor privind actele constitutive ale acestora

 • Dovedirea cuantumului despăgubirilor cuvenite părţilor vătămate ori părţilor civile. Admiterea recursului declarat și trimiterea cauzei spre rejudecare (NCPC, L. nr. 136/1995, NCP, NCPP, NCC)

 • Modelul de certificat medical eliberat de medicul specialist de medicina muncii pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei de a fi apt medical pentru concursul de admitere la INM (OMS nr. 1.396/2021)

 • FJR, MASP și AIJ solicită Consiliului Superior al Magistraturii să stabilească un cuantum adecvat al taxei de înscriere la concursul de admitere la INM, respectiv în magistratură

 • Pavel, Mărgărit și Asociații. Ce trebuie să știi despre Declarația de beneficiar real

 • Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale – modificări (Hotărâre AEP nr. 5/2021)

 • ADR. Concurs pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante de consilier în cadrul Serviciului Societatea Informațională

 • Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

 • Abonează-te la newsletter