Revista Universul Juridic

 • OMEC nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 – modificări (OME nr. 3558/2021)

 • Solicitarea prelungirii termenului de predare. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004)

 • Reducere Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică

 • MF. A început procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic

 • Cerere de lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei (VCPC)

 • [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 martie

 • [UPDATE: Rezultatele alegerilor – 31 martie 2021] Baroul Dolj. Convocare Adunare Generală – 18 martie 2021

 • Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF – aprobare (OPANAF nr. 435/2021)

 • ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 31 martie 2021

 • Dreptul mărcilor. Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase. Dreptul titularului mărcii de a invoca încălcarea drepturilor sale exclusive ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea

 • Abonează-te la newsletter