Revista Universul Juridic

 • Decrete prezidențiale. Modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare și alte decrete semnate

 • MAI. A fost lansată platforma electronică „formular.sts.ro” pentru completarea online a declarațiilor pe proprie răspundere și a adeverințelor de la angajator

 • Regulamentul Senatului – completare (H.S. nr. 16/2020). Desfășurarea şedinţelor plenului Senatului prin mijloace electronice în situații excepționale

 • Procedura cercetării şi soluționării acțiunii disciplinare în cazul executorilor judecătoreşti

 • Chestiunile prejudiciale având ca obiect interpretarea tratatelor internaţionale

 • Contractul de reasigurare

 • [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Conferințele Online UpDate Work: Modificarea contractului de muncă. Noile realități economice

 • BBC încearcă să afle cât va dura pandemia. AEP propune amânarea alegerilor locale

 • Baroul București. Plata onorariilor din oficiu

 • [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Conferințele Online UpDate Work: Carantina și forța majoră. Impactul asupra relațiilor de muncă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice