Revista Universul Juridic

 • Principiul organizării judecătoreşti în sistem ierarhic de tip piramidal. Declinare de competență (NCPC, L. nr. 304/2004)

 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 14/2017 aprobată de Legea nr. 241/2019)

 • SNG. Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier – arhivar

 • OMEC nr. 5554/2019 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020 – prezentare generală

 • Contribuţii la studiul divorţului prin procedură notarială

 • Unele consideraţii privind clasificarea nulităţii actelor de procedură civilă

 • Dimensiunile actuale ale terorismului islamist şi afectarea libertăţii de mişcare în Uniunea Europeană

 • Baroul București. Informare privind plata onorariilor din oficii pentru luna noiembrie 2019

 • Președintele României. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte decrete semnate de Președintele României, domnul Klaus Iohannis

 • Ministerul Justiției. Anunț cu privire la selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere

 • Abonează-te la newsletter