Revista Universul Juridic

 • Numai aceste trei noțiuni – echitabilitate, optimizare și previzibilitate – sunt noțiuni moderne, care au condus la accelerarea recunoașterii, în faza de judecată, a drepturilor justițiabililor

 • MFP. Înrolarea la „Spaţiul privat virtual” (SPV) este opțională la dispoziția românilor din afara țării

 • MAI. Proiect în dezbatere publică: Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă

 • [UPDATE: Desfășurarea campaniei electorale] Barou București. Convocarea Adunărilor Generale în septembrie 2019

 • Campania „Back to Office” pe UJmag.ro

 • H.G. nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii – modificări (H.G. nr. 645/2019)

 • Neexecutarea obligaţiilor civile. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei (VCP)

 • Au fost aprobate formularele de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi instrucţiunile de completare

 • Soluționarea excepţiei privind tardivitatea apelului cu încălcarea normelor procedurale. Decăderea din dreptul de a mai exercita calea de atac (NCPC)

 • [UPDATE: Fonduri pentru luna iulie] Baroul București. Plata onorariilor din oficiu

 • Abonează-te la newsletter