Revista Universul Juridic

 • Info legislativ – Iunie 2019

 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (ședința Camerei Deputaților)

 • [UPDATE: Ședința a fost amânată pentru 3 iulie 2019] CSM. Ședința Plenului din data de 1 iulie 2019 (Ordinea de zi)

 • Infracţiunile de fraudă la scară deosebit de largă şi spălare de bani. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestație respinsă ca nefondată (L. nr. 302/2004, L. nr. 656/2002, NCP, NCPP)

 • O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane a fost publicată în Monitorul Oficial

 • Calea extraordinară de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunţate în cereri evaluabile în bani. Declinarea competenței de soluționare a recursului (NCPC)

 • Regulamentul nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară – modificări (Regulament ASF nr. 6/2019)

 • Opinii privind timpul legal al concepţiunii şi prezumţiile de paternitate în reglementarea Codului civil

 • Facturarea electronică obligatorie – metodă de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în România

 • Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului. Aspecte privitoare la transpunerea în legislația națională

 • Abonează-te la newsletter