Revista Universul Juridic

 • ÎCCJ. Informaţii în legătură cu activitatea Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal

 • O.G. privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local – modificări (Legea nr. 22/2019)

 • Hotărârea CAFR nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, începând cu anul 2019

 • Evoluţia reglementării faptelor de corupţie în codurile penale române

 • Câteva observaţii privind modificările aduse de O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, în materia cesiunii unor creanţe bancare

 • Instanța de executare competentă pentru soluționarea contestației la executare și a oricăror incidente grefate pe cererea de executare rămâne instanța care a încuviințat executarea silită, indiferent de modificarea domiciliului debitorului. Noțiunea de „domiciliu” în sens procesual

 • [UPDATE: Ordinea de zi soluționată] Ședința CSM din 17 ianuarie 2019: Ordinea de zi (Plen)

 • CCR s-a pronunţat cu privire la protocoale

 • Modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și alte acte normative (promulgate)

 • Abonează-te la newsletter