Revista Universul Juridic

 • Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • [UPDATE: Rezultate – testarea psihologică] CSM. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ (termen-limită: 12 octombrie 2018)

 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – modificări (Legea nr. 344/2018)

 • Reînnoirea autorizaţiei de operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

 • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – modificări (Legea nr. 360/2018)

 • Întrevederea ministrului justiției cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România

 • Considerații referitoare la modificarea art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă privind contestația la executare silită ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018

 • Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României relevantă în domeniul dreptului medical

 • Scurtă analiză privind criteriile utilizate pentru recalificarea convențiilor civile în contracte individuale de muncă

 • Modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 și alte acte normative (promulgate)

 • Abonează-te la newsletter