Revista Universul Juridic

 • Modul de eliberare de către farmacii a prescripţiilor medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data implementării în platforma PIAS – modificări (OMS nr. 909/2018)

 • Ședința Consiliului de Mediere și a Comisiei Permanente – august 2018

 • Președintele României: Cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

 • Infracțiune de abuz în serviciu. Domeniul de aplicare al noțiunii de funcționar public: funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare (NCC, VCP, NCP, NCPP)

 • Regulamentul nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici. Prezentare generală

 • Repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare. Excepția tardivității acțiunii introductive de instanță. Recurs (NCPC)

 • Campania „Reduceri de vacanță pe UJmag.ro”

 • H.G. nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Prezentare generală

 • Calitatea procesuală în contenciosul administrativ

 • Consideraţii privind caracterul enumerării cauzelor de excludere prevăzute de art. 222 din Legea societăţilor

 • Abonează-te la newsletter