Revista Universul Juridic

  • La Periprava, procurorii au descoperit alte rămăşiţe scheletice

  • Președintele României: Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind Codul administrativ al României

  • Aprobarea O.U.G. nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză și alte acte normative (promulgate)

  • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și alte acte normative – modificări (Legea nr. 212/2018)

  • Președintele României: Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  • O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – modificări (Legea nr. 209/2018)

  • Instrucțiunea nr. 2/2018 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților

  • Drepturi băneşti reprezentând creşteri salariale pentru procurori şi grefieri. Raporturile juridice dintre partenerii sociali. Conflict negativ de competenţă (NCPC, Codul muncii)

  • Acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar: sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică. Instanța competentă. Recurs (NCPC, O.U.G. nr. 71/2009)

  • Ministerul Energiei. Proiect în dezbatere publică: Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale