Revista Universul Juridic

 • Neconstituționalitate (comunicat): Art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990

 • [UPDATE: Mesajul UJR] Profesorul Șerban Beligrădeanu a încetat din viață

 • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IV („Impozitul pe venit”)

 • Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie și alte proiecte de acte normative (ședința Camerei Deputaților)

 • Caracterul sinalagmatic vs. caracterul oneros al contractelor – puncte comune și diferențieri

 • Dreptul intern şi dreptul internaţional al investiţiilor. Quo vadis?

 • Aspecte teoretice privind registrul general de evidență a salariaților în contextul ultimelor modificări legislative (I)

 • Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal

 • UJ Premium | | 1 iun. 2018

  Pravila de la Govora – întâiul izvor de drept românesc

 • Revocarea contractului medical pentru ingratitudine

 • Abonează-te la newsletter