Revista Universul Juridic

 • O.U.G. privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România şi alte proiecte de acte normative (adoptate de Guvern)

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 535/28.06.2018): Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare – modificare (Norma ASF nr. 9/2018)

 • Cerere de recuzare. Procedura de chemare a părţii: domiciliul intimatei. Anularea deciziei şi fixarea unui nou termen pentru judecarea recursului (NCPC)

 • Principiul legalității și principiul egalității în fața legii și autorităților. Caz de incompatibilitate a judecătorului. Contestație în anulare (NCPP)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau consiliului de supraveghere din cadrul societăţii pe acţiuni, introdusă de adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii procesuale active a Adunării Generale

 • Scurte considerații privind reglementarea de lege lata a faptelor juridice licite ca izvor de obligații în noul Cod civil

 • Noţiunea, esenţa şi reglementarea conceptului de control bugetar

 • Aspecte esențiale privind analiza și interpretarea unor materii aparținând domeniului de excludere al Regulamentului (CE) 593/2008 (Roma I)

 • Apelul ambasadelor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice