Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • Pierderea şansei în materie medicală. Câteva repere privind sursele prejudiciului corporal

 • Plângerea contravenţională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenţie rutieră

 • Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă juridică. O discuție actuală

 • Instituţiile publice – supradimensionate

 • Întâlnire a procurorului general al PÎCCJ cu un expert UNESCO. Protecția patrimoniului cultural la nivel european și național

 • Ordin al ministrului afacerilor interne privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condițiilor de detenție – PROIECT

 • Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile și alte acte normative – promulgate

 • UNBR. Importanța respectării confidențialității și a protecției datelor în contextul activităților de supraveghere desfășurate în statele membre UE

 • Voicu Pușcașu, Cristinel Ghigheci: Proceduri penale. Volumul I. Uniunea Juriștilor: Revista Dreptul nr 10/2017. Universul Juridic: Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și Normele de aplicare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice