Revista Universul Juridic

 • Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi. Recurs în casație (CP; CPP)

 • Valabilitatea dispoziţiilor din actul constitutiv care prevăd condiția calității de acționar a mandatarului şi posibilitatea constituirii unui uzufruct numai între acţionari

 • Protecţia unor creaţii intelectuale împotriva pirateriei pe internet

 • UJ Premium | | 31 mai 2017

  Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional

 • Adrian Barbu Ilie: Dreptul mediului. Mirela Gorunescu, Norel Neagu, Dominic George Pop, Alexandru Sitaru, Radu Florin Geamănu: Infracțiuni prevazute în legi speciale. Comentarii și explicații. Ediția a 4-a. Istrătoaie Manuela Lavinia: Contracte civile speciale

 • Nikolaos Valergakis: Avem libertatea de exprimare, de a avea o profesie, de a merge în instanță pentru a ne spune opiniile

 • EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 47 Diplomația economică

 • De ce sunt românii speciali

 • [UPDATE: Adeziunea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel] Rezoluția adoptată în cadrul „Întâlnirii semestriale a președinților și vicepreședinților de tribunale”

 • INM. Stagii multilaterale de pregătire pentru judecători și procurori

 • Abonează-te la newsletter