Revista Universul Juridic

 • O.G. nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poştale (aprobată) și alte acte normative – promulgate

 • [Reluarea procedurii de selecție] CSM selectează 20 avocați pentru a oferi consultanţă juridică pentru grupurile vulnerabile

 • Implementarea inițiativei strategice asumate de Guvern pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 • Admitere Barou. Sfaturi pentru perioada de dinaintea examenului

 • O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – a fost respinsă (Legea nr. 231/2016)

 • Îmi doresc ca și după terminarea facultății să rămân în strânsă legătură cu ELSA

 • Plenul CSM a amânat numirea în funcția de director al INM până în ianuarie 2017

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 22/2016 (M. Of. nr. 947/24.11.2016): Dispoziții ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și dispozițiile art. 1.138 din Codul civil și ale art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil

 • Încălcarea dreptului reclamantului de opțiune între două instanțe competente teritorial (NCPC)

 • SAVU | CRISTESCU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

 • Abonează-te la newsletter