Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuz de deducere a TVA-ului aferent unei tranzacţii intracomunitare pentru neregului formale în documentele justificative ale utilizării în folosul activităţii impozabile. Nelegalitate. Încălcarea principiului proporţionalităţi

 • Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Caracterul neîntemeiat al cererii privind transformarea acestuia în contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Încetarea de drept a contractului la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 22/2016 (comunicat): Art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Art. 1.138 din Codul civil

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 18/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 280^1 din Legea nr. 31/1990

 • Soluționarea acțiunii salariatului împotriva sindicatului, care l-a reprezentat într-un litigiu de muncă. Competența generală, materială și teritorială a instanței de judecată

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2016 (comunicat): Dispoziții ale Codului muncii, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. Modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Notificarea prealabilă a autorităţii contractante în scopul remedierii încălcărilor legislaţiei şi principiilor în materia achiziţiilor publice. Condiţie de admisibilitate contestaţiei formulată în faţa Consiliului Naţional

 • Deschiderea proiectului „Învață să fii student” – ediția a IV-a

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. Modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice