Revista Universul Juridic

 • Monitoarele Oficiale nr. 581, 581Bis, 582, 583, 584 și 584Bis din 1 august 2016

 • E un moment care presupune anumite sacrificii, dar abia aștept să vină acestea

 • Trebuie să faci ceea ce simți și ceea ce crezi că ți se potrivește

 • Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri

 • Completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011 – PROIECT

 • OMFP nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice

 • OMT nr. 593/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Transformarea contractului de muncă pe fracţiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului

 • OMFP nr. 1099/2016 privind stabilirea rezidenței fiscale în România

 • OMFP nr. 1072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Abonează-te la newsletter