Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Contestație formulată la tabelul preliminar de creanțe. Contestație formulată împotriva tabelului definitiv de creanțe. Inexistența autorității de lucru judecat

 • Monitoarele Oficiale nr. 422, 423, 424, și 425 din 6 iunie 2016

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs formulat împotriva încheierii prin care a fost recalificată calea de atac. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actului constitutiv al unei societăţi nou înfiinţate. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pretenţii rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesionişti, subsecvent încheierii unui contract de achiziţie publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil

 • Ionel Oprea: Grija numărul unu pentru o națiune trebuie să fie grija față de copii

 • Considerații referitoare la acțiunea penală

 • Art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 118/2016)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 326/2005 – modificări (Hotărârea nr. 641/2016)

 • Norma ASF nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale – modificări (Norma ASF nr. 27/2016)

 • Abonează-te la newsletter