Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau consiliului de supraveghere din cadrul societăţii pe acţiuni, introdusă de adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii procesuale active a Adunării Generale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evacuare. Despăgubiri pentru lipsa de folosință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere împotriva administratorului societăţii pentru prejudicii aduse acesteia. Exercitarea dreptului la acţiune de către adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii de exerciţiu a acţiunii în justiţie în privinţa adunării generale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere împotriva administratorului societăţii pentru prejudicii aduse acesteia. Exercitarea dreptului la acţiune de către adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii de exerciţiu a acţiunii în justiţie în privinţa adunării generale

 • [Cum a fost] Conferința Națională „Procesul Contravențional – Actualitate, Perspective”

 • Procedurile de atribuire a contractelor de concesiune și remedii

 • [Notele și soluționarea contestațiilor] Subiectele și răspunsurile examenului de licență de la Facultatea de Drept a Universității „Al. I Cuza” din Iași

 • Monitoarele Oficiale nr. 478, 479, 479Bis, 480, 480Bis, 481 și 482 din 28 iunie 2016

 • Simplificarea procedurilor și reducerea eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea legii în timp. Cereri de chemare în judecată conexate. Căi de atac

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice