Revista Universul Juridic

 • Informaţii secrete de stat declasificate de Guvern

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanţă bugetară contestată în procedura contenciosului fiscal. Înscrierea cu titlu provizoriu a creanţei în tabelul preliminar. Nelegalitate. Admiterea înscrierii creanţei bugetare ca şi creanţă pură şi simplă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei. Existenţa unor bunuri în averea debitoarei. Demersuri necesare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia deciziei de pensionare. Legalitatea valorificării adeverinţei care atestă încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă în baza pontajelor lunare întocmite de către angajator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia deciziei de pensionare. Legalitatea valorificării adeverinţei care atestă încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă în baza pontajelor lunare întocmite de către angajator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei la propunerea unui administrator judiciar provizoriu neconfirmat de adunarea creditorilor. Lipsa desemnării altui administrator judiciar. Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii

 • Noul Cod fiscal: Venituri din salarii şi asimilate salariilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie privind refuzul casei teritoriale de pensii de a rezolva cererea de pensionare. Instanţa competentă. Consecinţele juridice ale refuzului nejustificat de soluţionare a cererii de pensionare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice