Revista Universul Juridic

 • Greşita suspendare a executării pedepselor complementare (Art. 68 NCP). Apel împotriva soluţiei de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (Art. 485 NCPP)

 • Criza justiției și justiția crizei

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 148/26.02.2016): Încheierea definitivă prevăzută de art. 24 („Obligația executării”) alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților şi instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare (H.G. nr. 97/2016)

 • Studiul „Viitorul serviciilor juridice” – Societatea de Drept din Anglia și Țara Galilor

 • Motivele de divorț în reglementarea noului Cod civil. Comentarii şi explicaţii aferente art. 373 NCC

 • Proiectul de lege cu propunerile de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și profesia de mediator a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere

 • Procedura de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari. Aprobarea modelului și conținutului unor formulare (OPANAF nr. 727/2016)

 • Aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea unor acte normative relative la agricultură (promulgată)

 • Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual (OMFP nr. 236/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice