Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în pretenţii formulată de beneficiarul asigurării. Condiţii şi efecte

 • Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, sesiunea martie 2016 – Grilele, baremurile și rezultatele

 • Monitoarele Oficiale nr. 229, 230, 231, 231Bis și 232 din 29 Martie 2016

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în temeiul Legii nr. 10/2001 în cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care deținătorul imobilului notificat devine de rea-credință. Restituirea fructelor civile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • Cristina Gheorghe: Am ajuns să resimțim de multe ori reținerea pe care magistrații o au în legătură cu noi

 • Excepţiile procesuale în apel

 • Normele metodologice pentru aplicarea de către MFP a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/minimis (OMFP nr. 324/2016)

 • Hotărârea privind aplicarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare a fost republicată

 • Componenţa grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar (OMENCS nr. 3400/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice