Revista Universul Juridic

 • Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în anul 2015 în cadrul MCV

 • Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal: probleme de constituționalitate

 • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Art. 137 alin. (3), (4) şi (5) din Regulamentul Camerei Deputaților

 • Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă (H.G. nr. 15/2016)

 • Conferința de drept fiscal „Cluj Tax Forum” – Cluj-Napoca, 19 februarie 2016

 • Incidenţa art. 1.354 Cod civil în materia răspunderii pentru lucruri, pentru animale şi pentru ruina edificiului

 • Normele de aplicare a art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – modificări (OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

 • „Cazuistica libertății de exprimare în jurisprudența românească” – colecție de prevederi legale românești și studii de caz

 • Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor a fost republicată

 • Participarea ministrului justiției la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne

 • Abonează-te la newsletter