Revista Universul Juridic

 • Şedinţa CSM din 30 iunie 2015: Ordinea de zi

 • Şedinţa Camerei Deputaţilor: Modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi alte acte normative

 • Conferință – „Rolul mediatorului în litigiile dintre consumatori și profesioniști în lumina Directivei 2013/11/UE și a Directivei 2008/52/CE”

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015)

 • Programul ÎCCJ în perioada vacanței judecătorești 2015

 • Efectele obligaţiei de garanţie în cazul evicţiunii consumate în reglementarea noului Cod civil

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015: Art. 23 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Efectele anulării unui act administrativ normativ (M. Of. nr. 458/25.06.2015)

 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ – modificări (Hotărârea ÎCCJ nr. 15/2015)

 • Prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme (OMFP nr. 736/2015)

 • Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice