Revista Universul Juridic

 • UJ Premium | | 7 nov. 2014

  Contestaţia la executare în reglementarea noului cod de procedură civilă – Procedura de soluţionare a contestaţiei la executare

 • Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă

 • Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare

 • Măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei instituite asupra unor bunuri aflate în proprietatea codevălmaşă a soţilor. Legalitate

 • Executare creanţă fiscală. intervenirea desfiinţării titlului de creanţă în cursul soluţionării recursului declarat împotriva sentinţei prin care s-a soluţionat contestaţia la executare. Consecinţe

 • Conferința Națională de Insolvență – ediția a II-a

 • UJ Premium | | 5 nov. 2014

  Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanţii reale mobiliare

 • Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia

 • Remuneraţie custode

 • Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravenţională rutieră împotriva sentinţelor pronunţate înainte de 18 iulie 2012