Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare cumpărare. Regimul nulităţii prevăzute de art. 46 din Legea nr. 85/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Avizul pentru recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase. Autorizarea lucrărilor de construcţie în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs formulat împotriva unei decizii pronunțată de o instanță de recurs, ca urmare a recalificării căii de atac, declarată împotriva hotărârii de fond, ca fiind recurs și nu apel. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adopţie. Stabilirea caracterului abuziv al refuzului părintelui firesc de a-şi exprima consimţământul la adopţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Invocarea excepției prescripției dreptului la acțiune pentru prima oară în fața instanței de recurs. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu aflat pe rolul instanţelor. Notare în cartea funciară. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deducerea cheltuielilor de combustibil. Deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu combustibilul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare de încetare a contractului trimisă pe cale electronică. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitare de acordare a daunelor morale. Necesitatea dovedirii existenţei prejudiciului moral

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale soluţionată de altă persoană decât cea competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice