Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Trafic de minori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă pronunţată de tribunalul militar înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Căi de atac. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de antrepriză. Răspunderea antreprenorului în temeiul dreptului comun pentru prejudiciile cauzate terților prin încălcarea drepturilor de autor protejate de legea specială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea deciziilor Curţii Constituţionale proceselor în curs de soluţionare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Retrocedare construcţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei de impunere emisă de organul fiscal. Calculul majorărilor de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei de numire a funcţionarului public într-o altă funcţie publică, ca urmare a reorganizării instituţiei. Competenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitatea aplicării concomitent şi în mod cumulativ, a două pedepse principale, respectiv amendă şi închisoare pentru aceeaşi infracţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Bază de calcul pentru livrări de bunuri. Imposibilitatea derogării prin convenţie particulară de la prevederile cuprinse în normele fiscale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre de divorț pronunțată într-un stat extracomunitar. Cerere având ca obiect revenirea la numele anterior în cadrul procedurii de exequatur în lipsa unei astfel de mențiuni în hotărârea de divorț

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice