Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Termen. Decădere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionar public. Refuzul de a da curs detaşării pentru motive familiale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva unei încheieri de suspendare a judecății, pronunțată de instanța de recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de conflict de interese. Elementele constitutive ale infracţiunii. Rezultat material

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre arbitrală pronunţată de o instanţă dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Stabilirea căii de atac. Compunerea instanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheierea unui act adiţional la un contract de achiziţie publică aflat în curs de executare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2006. Procedură aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în despăgubire derivată din art. 20 alin. (3) C. proc. pen. Lipsa obligativităţii îndeplinirii procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz de drept. Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Situaţia juridică a constructorului pe terenul altei persoane. Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor şi recunoaşterea dreptului de superficie asupra terenului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa caracterului politic al infracţiunilor săvârşite contra capacităţii de apărare a ţării din motive de conştiinţă, în perioada comunistă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice