Astăzi, în ședința de Guvern: Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului și alte acte normative

2 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1254
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele aflate pe ordinea de ziSumar
2 septembrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015
– Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea  plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române și trecerea unor construcții din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 și 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 mai 2015 și la Paris la 22 mai 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”
– Proiectul de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională „POȘTA ROMÂNĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională
– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER și de modificare și completare a H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 23 din anexa la H.G. nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța

 

Inteligența artificială în materie penală

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 2 septembrie 2015, se află mai multe acte normative (proiecte de legi și de hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (M. Of. nr. 566 din 28 iunie 2004; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015;

– Proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr.41/1994 privind autorizarea  plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (M. Of. nr. 241 din 29 august 1994; cu modif. ult.), precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări (M. Of. nr. 31 din 15 ianuarie 2014).

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști (rep. M. Of. nr. 754 din 5 noiembrie 2009; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare din anexa nr.1 la H.G. nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.), pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române și trecerea unor construcții din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 și 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 mai 2015 și la Paris la 22 mai 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”;

– Proiectul de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională „POȘTA ROMÂNĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;

– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER și de modificare și completare a H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor (M. Of. nr. 50 din 21 ianuarie 2015; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 23 din anexa la H.G. nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu (M. Of. nr. 13 din 6 ianuarie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia (M. Of. nr. 834 din 3 decembrie 2009; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului și alte acte normative was last modified: septembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter