Ordonanţa de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi alte acte normative (adoptate de Guvern)

16 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1408
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
15 octombrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnat la Riga, la 25 aprilie 2015
– Proiectul de lege pentru transpunerea unor acte normative europene
– Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități fiscale
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 980/2006 pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021 și a Planului de acțiuni a Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021
– Hotărârea privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin calificare profesională, care completează Acordul administrativ prin recunoașterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Brașov și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Hotărârea pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013
– Hotărârea privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 
– Hotărârea privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Literaturii Române Iași, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)
– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului
– Hotărârea pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
– Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. ICTCM S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
– Hotărârea privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
– Hotărârea pentru completarea anexei nr. 64 la H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
– Hotărârea privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

Monitor Dosare

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 14 octombrie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative (proiecte de legi, ordonanțe de urgență, hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

Proiecte de legi

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;

– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnat la Riga, la 25 aprilie 2015;

– Proiectul de lege pentru transpunerea unor acte normative europene;

– Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (rep. M. Of. nr. 552 din 27 iunie 2006; cu modif. ult.).

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități fiscale;

– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Hotărâri

Conferintele lunii noiembrie
”

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 980/2006 pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord – NATO (M. Of. nr. 672 din 4 august 2006);

– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021 și a Planului de acțiuni a Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021;

– Hotărârea privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin calificare profesională, care completează Acordul administrativ prin recunoașterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Brașov și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărârea pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 (M. Of. nr. 639 din 21 august 2015);

– Hotărârea privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;

– Hotărârea privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Literaturii Române Iași, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;

– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POS CCE);

– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului (rep. M. Of. nr. 216 din 21 septembrie 1995; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 645/1991 a mai fost modificată de la republicare prin H.G. nr. 178/2005 (M. Of. nr. 247 din 24 martie 2005);

– Hotărârea pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

– Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. ICTCM S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Hotărârea privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Hotărârea pentru completarea anexei nr. 64 la H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș (M. Of. nr. 665 din 9 septembrie 2002; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități fiscale și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: octombrie 15th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter